Collectieve) Zorgverzekering
De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en kan worden uitgebreid met aanvullende (tandarts)verzekeringen. Het is voor u belangrijk goed na te gaan waar de dekking aan moet voldoen en wat er verzekerd is.
Als werkgever is het van belang uw productiviteit te verbeteren met een goede zorgverzekering voor uw werknemers. Door onze ervaring op arbeidsgerelateerde zorg en de keuzemogelijkheden in de extra dekkingen, biedt ons kantoor een samenhangend pakket voor zorgverzekeringen en verzuimoplossingen. Preventie en Re-integratie zijn daarin voor ons de sleutelwoorden. Ook uw medewerkers kunnen bij ons terecht voor advies. Dat scheelt u een hoop zorgen. U kunt zich dan richten op uw kernactiviteiten!

Verzuimverzekering
Het wordt steeds belangrijker om uw personeel maximaal aan de slag te houden en daarbij te voldoen aan de wettelijke eisen (Wet verbetering Poortwachter). Ook is het voor uw bedrijfscontinuïteit belangrijk dat u financiële zekerheid hebt over de loondoorbetaling aan uw werknemers tijdens ziekte.
Volgens de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) bent u als werkgever verplicht uw zieke werknemer de eerste twee jaar voor minimaal 70% door te betalen. Dit betekent een groot financieel risico voor u als werkgever.
Een zieke werknemer kost u ongeveer € 250,– per dag!
U kunt veel geld besparen door het voeren van een actief beleid op het gebied van preventie en re-integratie Graag voorzien wij u hierin van een passend advies. Zo hebt u budgettaire zekerheid en kunt u zich richten op uw kernactiviteit: ondernemen!

WIA
In combinatie met de WIA-verzekeringen biedt u optimale garantie dat ziekte van uw medewerkers vanaf de eerste dag direct effectief en snel wordt aangepakt.

WGA-Eigenrisicodragen
Dit is zeer complex. Wij kunnen u hierin uitstekend van dienst zijn door juist advies. Dit betekent niet altijd dat dit een verzekeringsoplossing tot gevolg heeft. Er zijn ook andere voordelen voor u te realiseren