Verzekeringen voor bedrijven

Als ondernemer bent u voornamelijk bezig met de bedrijfsvoering van uw onderneming. U staat niet dagelijks stil bij de risico’s die de continuїteit van uw bedrijf in gevaar brengen  Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan uw bedrijf – met een beetje pech – tonnen geld kosten! In het ergste geval kan de onderneming ophouden te bestaan.

Met de juiste bedrijfsverzekeringen beperkt u uw financiële risico’s. Graag helpen wij u met het inventariseren, het analyseren en het beheersen van risico’s (risico-inventarisatie). We kijken niet alleen naar verzekeringsoplossingen, maar ook naar technische en organisatorische maatregelen die u helpen risico’s te verminderen of zelfs helemaal te vermijden.

Na deze risico-inventarisatie brengen wij de verzekerbare risico’s  in kaart en bespreken met u de mogelijkheden om de risico’s  te verzekeren (of juist niet).

Hierna bieden wij de risico’s die u niet wenst te lopen aan bij verzekeraars, waarbij wij zoeken naar de juiste verhouding tussen de aangeboden dekking en de premie.

Kortom een aanpak van het denken in risico’s en kansen en niet zoals zoveel van onze concurrenten in het domweg aanbieden van op zich zelf staande producten waarbij de onderlinge samenhang niet aanwezig is.