Veel mensen vinden een uitvaartverzekering overbodig en hebben allerlei (ongegronde) argumenten om deze verzekering niet af te sluiten:

Er is toch een woning met veel overwaarde: de kosten van de uitvaart moeten meestal binnen 6 weken betaald zijn en de overwaarde van het huis is dan meestal (nog) niet beschikbaar

 Er is toch een overlijdensrisicoverzekering afgesloten: veelal zijn deze verzekeringen afgesloten voor een ander doel:  de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen of om te zorgen dat nabestaanden financieel vooruit kunnen na een overlijden. Bovendien is de duur van een overlijdensrisicoverzekering beperkt: dit kan zijn in de looptijd (30 jaar) of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd (67 jaar). Na deze periode is er geen recht meer op een overlijdensrisicoverzekering.

De hoge premies van de uitvaartverzekering: een uitvaartverzekering kunt u zo duur maken als u zelf wilt, maar voor enkele euro’s per maand bent u verzekerd voor een geldverzekering met een lagere uitkering of een basispakket van diensten. De voornaamste zaken zijn dan geregeld.

Er is toch (spaar)geld: direct na een overlijden worden de (spaar)rekening(en) van de overledene door de bank geblokkeerd. Pas nadat een verklaring van erfrecht is afgegeven, kan de blokkering worden opgeheven. Dit neemt veel tijd in beslag.

Uit onderzoek is gebleken dat er veel mensen wel een uitvaartverzekering hebben, maar flink onderverzekerd zijn. Dit betekent dat de nabestaanden alsnog een uitvaartnota krijgen. Het is verstandig de uitvaartwensen te inventariseren en te bepalen of een aanvullende uitvaartverzekering afgesloten dient te worden.

Jong volwassenen denken nog niet na over hun uitvaart en ervoor sparen NOT. Toch hebben weinig mensen genoeg beschikbaar om onverwachte kosten op te vangen, zoals de kosten voor hun uitvaart.

Als je op jonge leeftijd een uitvaartverzekering afsluit, betaal je maandelijks een klein bedrag en ben je direct verzekerd voor het volledig verzekerd bedrag.