Als u de goederen ten behoeve van uw eigen bedrijf zelf vervoert, draagt u het volledige risico van het transport. Besteedt u het vervoer uit, dan gaat de aansprakelijkheid van de transporteur vaak maar tot een bepaalde grens.

Goederentransportverzekering

Wanneer een beroepsgoederenvervoerder wordt ingeschakeld, is de vervoerder lang niet altijd (volledig) aansprakelijk voor een eventueel ontstane schade. U loopt dus een risico. Met een goederentransportverzekering kunt u uw belangen veilig stellen.

Eigen vervoerverzekering

Veelal vervoert het MKB goederen zelf. Met een eigen vervoerverzekering dekt u uw transportrisico te maken.

Verblijfsverzekering

Als goederen tijdelijk elders verblijven, bijvoorbeeld in de opslag bij transport of verblijf op een beurs, kunt u met een verblijfsverzekering eventuele schade die tijdens deze periode wordt opgelopen verzekeren. Veelal wordt deze verzekering samen de goederentransportverzekering afgesloten.