Verzekeringen in de privé-sfeer

Verzekeren is eigenlijk risico-overdracht. Risico’s zijn onverbrekelijk verbonden met alles wat er in onze maatschappij gebeurt. Veel risico’s zijn zo groot, dat zij voor individuele personen niet te dragen zijn. De financiële gevolgen van een schade of verlies, aan deze risico’s verbonden, kunnen in veel gevallen (gedeeltelijk) worden overgenomen door verzekeraars.

Aangezien de meerderheid van de mensen niet veel van verzekeringen afweet, en het toch van wezenlijk belang is om je goed te verzekeren, is het verstandig om een deskundig en kritisch adviseur in handen te nemen die uw belangen zo goed mogelijk voor u behartigd.

Ons werk is om samen met u een risicoanalyse te maken. Daarna bespreken wij met u welke risico’s u zelf wilt lopen en welke u wilt verzekeren. Ook kan het zijn dat u door het nemen van preventieve maatregelen besluit een deel te verzekeren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een hoog eigen risico voor inbraakschade in combinatie met de aanschaf van een inbraakalarm. Al dit soort zaken worden meegenomen in een risicoanalyse met uiteindelijk een afgewogen advies als gevolg.

Hieronder staan de verschillende verzekeringsvormen:

– huis (opstal/glas/inboedel/huurdersbelang)
– aansprakelijkheid
– rechtsbijstand
– verkeer
– ongevallen
– (doorlopende) reis-/annulering
– uitvaart