Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 


Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12007543. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op http://www.afm.nl/

 


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300.004477.

 

kvk-logo

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 28058254.