Collectieve Zorgverzekering

De zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering en kan worden uitgebreid met aanvullende (tandarts)verzekeringen. Het is voor u belangrijk goed na te gaan waar de dekking aan moet voldoen en wat er verzekerd is.
Als werkgever is het van belang uw productiviteit te verbeteren met een goede zorgverzekering voor uw werknemers. Door onze ervaring op arbeidsgerelateerde zorg en de keuzemogelijkheden in de extra dekkingen, biedt ons kantoor een samenhangend pakket voor zorgverzekeringen en verzuimoplossingen. Preventie en Re-integratie zijn daarin voor ons de sleutelwoorden. Ook uw medewerkers kunnen bij ons terecht voor advies. Dat scheelt u een hoop zorgen. U kunt zich dan richten op uw kernactiviteiten!

Ziekteverzuimverzekering

Het wordt steeds belangrijker om uw personeel maximaal aan de slag te houden en daarbij te voldoen aan de wettelijke eisen (Wet verbetering Poortwachter). Ook is het voor uw bedrijfscontinuïteit belangrijk dat u financiële zekerheid hebt over de loondoorbetaling aan uw werknemers tijdens ziekte.
Volgens de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz) bent u als werkgever verplicht uw zieke werknemer de eerste 2 jaar  zijn of haar loon door te betalen. Wettelijk is dit 70% van het loon gedurende het eerste jaar en 70% van het minimumloon gedurende het 2e jaar. . Dit betekent een groot financieel risico voor u als werkgever.  In CAO’s  is dit veelal anders vastgelegd. Samen met u kunnen we het  verzuim binnen uw onderneming bepalen en een passende dekking bieden afhankelijk van het risico wat u als ondernemer zelf wilt lopen.

WIA-Hiaat dekking & Exedent dekking.

Indien uw  werknemers langer dan 2 jaar ziek zijn, kan het inkomen fors terugvallen. Om werknemers tegen deze inkomensterugval te beschermen kunt u een regeling treffen, waar u als werkgever recht doet als goede werkgever en betrokkenheid toont bij het treffen van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Collectieve Ongevallenverzekering

Een ongeval kan voor uw medewerkers ernstige gevolgen hebben, ook financieel. Met een collectieve ongevallenverzekering biedt u uw werknemers een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. U toont zich hiermee een betrokken werkgever.

Deze verzekering keert uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. U sluit één polis af voor al uw werknemers. De acceptatie van uw werknemers is snel geregeld, zonder gezondheidswaarborgen. U heeft de keuze om uitkering te koppelen aan jaarsalaris of uitgaan van een vast bedrag. Stagiaires en uitzendkrachten zijn ook verzekerbaar.