Wonen en werken in het buitenland

Voor Nederlanders die in het buitenland gaan wonen en werken is het leven naar de Nederlandse wetgeving en zijn de voordelen van de Nederlandse zorgstaat niet altijd meer vanzelfsprekend. In sommige gevallen is er sprake van dat u in het buitenland wel gewoon onder de “Nederlandse regelingen” blijft vallen; in andere gevallen is het niet mogelijk nog langer onder de Nederlandse regeling verzekerd te zijn.

Het is in ieder geval een spannende tijd en er gaat veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Bij al deze veranderingen behoort ook een herbeoordeling van uw verzekeringen. In samenwerking met de Goudse Verzekeringen heeft G & S Assurantiën een Expat Pakket samengesteld, waardoor u met een gerust hart aan uw buitenlandse avontuur kunt beginnen. Het pakket is helemaal aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur en wensen.

Bereken zelf uw premie:

                   foto rekenmachine

Binnen het pakket kunt u de volgende dekking opnemen:

SOS-hulpverlening

Dit is een verplicht onderdeel van het Expat Pakket, waarbij u voor informatie vooraf en in noodsituaties tijdens het verblijf in het buitenland kunt terugvallen op Gouda Assistance 24 uur per dag 7 dagen per week voor medische bijstand & repatriëring (ook na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse), extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties, telecommunicatiekosten, basisdekking rechtsbijstand.

Ziektekosten

Ongetwijfeld bent u verzekerd voor ziektekosten. In het buitenland geldt er echter vaak een beperkte dekking. Daar komt bij dat er in veel landen andere normen gelden op het gebied van de gezondheidszorg. Veel zaken die in Nederland standaard geregeld zijn, zijn in het buitenland niet zo vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat u beschikt over een speciale ziektekostenverzekering speciaal voor expatriates.

De ziektekostendekking van het Expat Pakket biedt een uitstekende oplossing en is niet alleen geldig in het land van verblijf, maar ook tijdens vakanties in Nederland en reizen in andere landen.

Afhankelijk van het gekozen pakket bent u verzekerd voor de kosten voor ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, tandheelkundige hulp (beperkt), bevalling, paramedische hulp, thuisverpleging, revalidatie, tussentijds verblijf in Nederland.

Indien u wordt gedetacheerd binnen de EU of verdragslanden buiten de EU, blijft u verplicht verzekerd via de Nederlandse basisverzekering. De dekking is echter zeer beperkt. De ziektekostendekking van het Expat Pakket kan dan als aanvulling gebruikt worden..In voorkomende gevallen komen eventuele gezinsleden van u in aanmerking voor een zgn woonlandpakket en ook in deze gevallen kan de ziektekostendekking van het Expat Pakket een aanvulling bieden. Er geldt dan een korting van maximaal 30% op de premies

De ziektekostendekking kan uitgebreid worden met Tandheelkundige hulp.

Deze dekking biedt een vergoeding van 80% voor tandheelkundige behandelingen met een maximum van € 1500 ,– per verzekerde per verzekeringsjaar.

Orthodontie en puur esthetische behandelingen, zoals het bleken van tanden en kiezen, vallen niet onder de dekking.
Acceptatie van de ziektekostendekking geschiedt aan de hand met een volledig aanvraagformulier met gezondheidsverklaring.

Voor de dekking tandheelkundige hulp dient uw tandarts een tandheelkundig keuringsrapport in te vullen en bitewingfoto’s te verstrekken.

Arbeidsongeschikheidsverzekering

In Nederland kunt u in veel gevallen aanspraak maken op de sociale zekerheid als u vanwege ziekte of een ongeval niet meer in staat zou zijn uw werk uit te voeren. In het buitenland heeft u vaak geen recht meer op de sociale uitkeringen die in Nederland worden verstrekt, is de hoogte van de lokale uitkering afhankelijk van de verzekerde periode of bestaat er voor expats helemaal geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u uw inkomen beschermen, dan is het goed bij het risico van arbeidsongeschiktheid stil te staan, want dit heeft rechtstreekse gevolgen voor uw inkomen. Daarom kunt u dit risico meeverzekeren binnen uw Expat Pakket.

Voor meer informatie over deze rubriek dient u contact met ons kantoor op te nemen.

Doorlopende reisbage/annulering

Mensen die voor langere tijd in het buitenland wonen, reizen relatief veel. Dan is het handig als u niet steeds een aparte verzekering hoeft te sluiten voor uw bagage. Daarom kunt u als onderdeel van uw Expat Pakket een doorlopende reisbagageverzekering nemen. Zo is uw bagage altijd verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging en kunt u met een gerust hart uw koffers pakken.

 Rechtsbijstand

In het buitenland kan er sprake zijn van allerlei bijzondere juridische haken en ogen. U kunt in tal van situaties belanden waarin u juridisch advies nodig heeft. Van arbeidsconflicten en strafzaken tot schadeclaims bij verkeersongevallen en koopovereenkomsten die niet nagekomen worden. In zulke gevallen is het handig om terug te kunnen vallen op deskundige rechtshulp.

Inboedel

Neemt u uw inboedel mee? Dan kunt u deze verzekeren tegen bijvoorbeeld brand of inbraak. Bent u van plan uw huisraad aan te schaffen in het land waar u gaat wonen? Ook dan regelt u de verzekering heel eenvoudig. In veel landen (zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Zwitserland) bent u aansprakelijk voor schade aan de woning die u huurt. Deze aansprakelijkheid kunt u op de inboedelverzekering meeverzekeren.

Aansprakelijkheid

Ongetwijfeld heeft u al een aansprakelijkheidsverzekering. Want er kan altijd iets gebeuren waardoor u per ongeluk iemand schade berokkent. Vaak stopt de dekking echter wanneer u niet meer in Nederland woont. Maar juist in het buitenland is een aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Want als u daar aansprakelijk wordt gesteld, kunnen de kosten enorm oplopen, bijvoorbeeld in Amerika! Daarom kunt u uw aansprakelijkheid meeverzekeren binnen uw Expat Pakket.

Ongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in het buitenland. De financiële consequenties kunnen groot zijn, zeker bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een ongevallenverzekering verzacht dit financiële leed, voor de nabestaanden of de verzekerde(n) zelf. Daarom kan zo’n verzekering onderdeel uitmaken van uw Expat Pakket.

De ingevulde formulieren kunt u vervolgens versturen per:

Mail:      info@gensassurantien.nl

Post       Aletta Jacobslaan 44   2314 EN Leiden